Ekspert: poslednje izmene od 20.05.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 20.05.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u sektoru usluga hotelskog smeštaja (“Sl. glasnik RS”, br. 33/19) 
 • Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (“Sl. glasnik RS”, br. 33/19) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (“Sl. glasnik RS”, br. 33/19) 
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (“Sl. glasnik RS”, br. 33/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 116748
 • Službenih mišljenja: 15797
 • Sudske prakse: 8995
 • Modela akata: 819
 • Obrazaca: 33654
 • Podzakonskih akata: 86532
 • Prečišć. tekstova: 26283
 • Propisa CG: 1743
 • Propisa R.Srpske: 2115

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.