Ekspert: poslednje izmene od 20.06.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 20.06.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o finansiranju političkih aktivnosti („Sl. glasnik RS“, br. 43/11)
 • Zakon o izmenama Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 43/11)
 • Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge („Sl. glasnik RS“, br. 43/11)
 • Odluka o utvrđivanju svojstva osiguranika i obavezi plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 43/11)  

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 56463
 • Službenih mišljenja: 9802
 • Sudske prakse: 5777
 • Modela akata: 441
 • Obrazaca: 13538
 • Podzakonskih akata: 40982
 • Prečišć. tekstova: 11882
 • Propisa CG: 667
 • Propisa R.Srpske: 919

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.