Ekspert: poslednje izmene od 20.07.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 20.07.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju Metodologije za izračunavanje stepena razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 62/15)
 • Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2015. do 2020. godine („Sl. glasnik RS“, br. 62/15)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju („Sl. glasnik RS“, br. 62/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 86222
 • Službenih mišljenja: 12649
 • Sudske prakse: 7501
 • Modela akata: 646
 • Obrazaca: 23744
 • Podzakonskih akata: 63251
 • Prečišć. tekstova: 19102
 • Propisa CG: 1175
 • Propisa R.Srpske: 1591

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.