Ekspert: poslednje izmene od 20.07.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 20.07.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o dopuni Uredbe o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini taksi za pružene usluge („Sl. glasnik RS“, br. 80/22)
 • Pravilnik o ugovoru o energetskoj usluzi („Sl. glasnik RS“, br. 80/22)
 • Odluka o privremenom ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Arapske Republike Egipat („Sl. glasnik RS“, br. 80/22)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 141931
 • Službenih mišljenja: 17199
 • Sudske prakse: 9930
 • Modela akata: 909
 • Obrazaca: 41546
 • Podzakonskih akata: 105731
 • Prečišć. tekstova: 32101
 • Propisa CG: 2120
 • Propisa R.Srpske: 2601

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.