Ekspert: poslednje izmene od 20.08.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 20.08.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje („Sl. glasnik RS“, br. 86/14)
 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove u sektoru saobraćaja („Sl. glasnik RS“, br. 86/14)
 • Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu („Sl. glasnik RS“, br. 86/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 78202
 • Službenih mišljenja: 12250
 • Sudske prakse: 7230
 • Modela akata: 609
 • Obrazaca: 21780
 • Podzakonskih akata: 56720
 • Prečišć. tekstova: 17651
 • Propisa CG: 1041
 • Propisa R.Srpske: 1509

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.