Ekspert: poslednje izmene od 20.08.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 20.08.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa („Sl. glasnik RS“, br. 62/18) 
 • Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu („Sl. glasnik RS“, br. 62/18) 
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 62/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 110798
 • Službenih mišljenja: 15366
 • Sudske prakse: 8751
 • Modela akata: 799
 • Obrazaca: 31520
 • Podzakonskih akata: 81888
 • Prečišć. tekstova: 25031
 • Propisa CG: 1662
 • Propisa R.Srpske: 2053

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.