Ekspert: poslednje izmene od 20.09.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 20.09.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama („Sl. glasnik RS“, br. 83/17) 
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 83/17)
 • Odluka o utvrđivanju sadržine obrasca Izveštaja koji banke dostavljaju Agenciji i načina i rokova obračuna i naplate redovne premije osiguranja depozita („Sl. glasnik RS“, br. 83/17)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 103227
 • Službenih mišljenja: 14854
 • Sudske prakse: 8353
 • Modela akata: 752
 • Obrazaca: 29042
 • Podzakonskih akata: 76213
 • Prečišć. tekstova: 23166
 • Propisa CG: 1526
 • Propisa R.Srpske: 1904

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.