Ekspert: poslednje izmene od 20.10.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 20.10.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o sprečavanju dopinga u sportu („Sl. glasnik RS“, br. 111/14)
 • Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 112/14)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava i sadržaju zahteva za upis medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 112/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 79294
 • Službenih mišljenja: 12324
 • Sudske prakse: 7258
 • Modela akata: 620
 • Obrazaca: 21980
 • Podzakonskih akata: 57575
 • Prečišć. tekstova: 17881
 • Propisa CG: 1064
 • Propisa R.Srpske: 1528

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.