Ekspert: poslednje izmene od 20.11.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 20.11.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama („Sl. glasnik RS“, br. 81/19)
 • Pravilnik o Jedinstvenom informacionom sistemu prosvete („Sl. glasnik RS“, br. 81/19)
 • Pravilnik o bližim uslovima u postupku dodele jedinstvenog obrazovnog broja („Sl. glasnik RS“, br. 81/19)
 • Pravilnik o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani („Sl. glasnik RS“, br. 81/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 120682
 • Službenih mišljenja: 16044
 • Sudske prakse: 9131
 • Modela akata: 830
 • Obrazaca: 35002
 • Podzakonskih akata: 89533
 • Prečišć. tekstova: 27137
 • Propisa CG: 1796
 • Propisa R.Srpske: 2178

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.