Ekspert: poslednje izmene od 21.01.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 21.01.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o cenama bolesničkog dana za produženu rehabilitaciju u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju („Sl. glasnik RS“, br. 5/13)
 • Uputstvo o izmeni i dopuni Uputstva o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga („Sl. glasnik RS“, br. 5/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 66534
 • Službenih mišljenja: 11343
 • Sudske prakse: 6502
 • Modela akata: 544
 • Obrazaca: 17330
 • Podzakonskih akata: 48133
 • Prečišć. tekstova: 14646
 • Propisa CG: 870
 • Propisa R.Srpske: 1244

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.