Ekspert: poslednje izmene od 21.01.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 21.01.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5, čl. 12, 12a i 14, člana 40a stav 1. tačka 5) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2014. godini („Sl. glasnik RS“, br. 4/15)
 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove u sektoru zdravstva („Sl. glasnik RS“, br. 4/15)
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 4/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 81204
 • Službenih mišljenja: 12396
 • Sudske prakse: 7339
 • Modela akata: 628
 • Obrazaca: 22483
 • Podzakonskih akata: 59037
 • Prečišć. tekstova: 18324
 • Propisa CG: 1092
 • Propisa R.Srpske: 1541

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.