Ekspert: poslednje izmene od 21.02.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 21.02.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova (“Sl. glasnik RS”, br. 13/18) 
 • Pravilnik o bližim kriterijumima i uslovima za uključivanje zaposlenog u obuke za potrebe poslodavca radi sticanja dodatnih znanja i veština (“Sl. glasnik RS”, br. 13/18) 
 • Odluka o Smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor (“Sl. glasnik RS”, br. 13/18) 
 • Rešenje o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2018. godini (“Sl. glasnik RS”, br. 13/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 106728
 • Službenih mišljenja: 15105
 • Sudske prakse: 8530
 • Modela akata: 779
 • Obrazaca: 30315
 • Podzakonskih akata: 78939
 • Prečišć. tekstova: 23960
 • Propisa CG: 1591
 • Propisa R.Srpske: 1965

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.