Ekspert: poslednje izmene od 21.02.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 21.02.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca („Sl. glasnik RS“, br. 23/22)
 • Odluka o raspisivanju izbora za narodne poslanike („Sl. glasnik RS“, br. 22/22)
 • Pravilnik o obliku i sadržini obrasca za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija („Sl. glasnik RS“, br. 21/22)
 • Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Sl. glasnik RS“, br. 20/22)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 138841
 • Službenih mišljenja: 16981
 • Sudske prakse: 9794
 • Modela akata: 898
 • Obrazaca: 40716
 • Podzakonskih akata: 103333
 • Prečišć. tekstova: 31439
 • Propisa CG: 2047
 • Propisa R.Srpske: 2502

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.