Ekspert: poslednje izmene od 21.03.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 21.03.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o izveštavanju banaka („Sl. glasnik RS“, br. 18/11)
 • Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike („Sl. glasnik RS“, br. 18/11)
 • Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2011. do 2014. godine („Sl. glasnik RS“, br. 17/11)  

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 54469
 • Službenih mišljenja: 9429
 • Sudske prakse: 5614
 • Modela akata: 397
 • Podzakonskih akata: 39422
 • Prečišć. tekstova: 11469
 • Propisa CG: 640
 • Propisa R.Srpske: 866

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.