Ekspert: poslednje izmene od 21.03.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 21.03.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Sažetak Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 21/18) 
 • Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe („Sl. glasnik RS“, br. 20/18) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 20/18) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica („Sl. glasnik RS“, br. 20/18) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave („Sl. glasnik RS“, br. 20/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 107516
 • Službenih mišljenja: 15178
 • Sudske prakse: 8572
 • Modela akata: 781
 • Obrazaca: 30544
 • Podzakonskih akata: 79473
 • Prečišć. tekstova: 24192
 • Propisa CG: 1610
 • Propisa R.Srpske: 1988

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.