Ekspert: poslednje izmene od 21.04.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 21.04.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o upisu učenika u srednju školu („Sl. glasnik RS“, br. 41/14)
 • Pravilnik o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje leka na Listu lekova, izmene i dopune Liste lekova, odnosno za skidanje leka sa Liste lekova („Sl. glasnik RS“, br. 41/14)
 • Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku razvoja poslovnih zona i unapređenje drugih infrastrukturnih kapaciteta u cilju privlačenja investicija („Sl. glasnik RS“, br. 41/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 76031
 • Službenih mišljenja: 12027
 • Sudske prakse: 7096
 • Modela akata: 601
 • Obrazaca: 21206
 • Podzakonskih akata: 55130
 • Prečišć. tekstova: 17075
 • Propisa CG: 999
 • Propisa R.Srpske: 1462

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.