Ekspert: poslednje izmene od 21.05.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 21.05.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka (o nenaplaćivanju naknade za obračun u vezi s poslovima platnog prometa – po osnovu naloga za uplatu, odnosno prenos sredstava na namenske račune koji su otvoreni radi pomoći ugroženima i otklanjanje posledica vanrednih okolnosti – poplava u RS) (“Sl. glasnik RS”, br. 53/14)
 • Uredba o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2014. godini (“Sl. glasnik RS”, br. 52/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 76553
 • Službenih mišljenja: 12091
 • Sudske prakse: 7129
 • Modela akata: 603
 • Obrazaca: 21390
 • Podzakonskih akata: 55527
 • Prečišć. tekstova: 17202
 • Propisa CG: 1022
 • Propisa R.Srpske: 1470

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.