Ekspert: poslednje izmene od 21.06.2021

Ekspert Internet je ažuriran 21.06.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 62/21)
 • Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za sanaciju i restrukturiranje učesnika na tržištu u teškoćama („Sl. glasnik RS“, br. 62/21)
 • Pravilnik o uslovima za izdavanje ovlašćenja instruktoru za transport opasne robe i uslovima za izdavanje potvrde o stručnoj osposobljenosti licu koje obavlja poslove u transportu opasne robe („Sl. glasnik RS“, br. 61/21)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 60/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 132848
 • Službenih mišljenja: 16737
 • Sudske prakse: 9593
 • Modela akata: 876
 • Obrazaca: 38777
 • Podzakonskih akata: 98731
 • Prečišć. tekstova: 30046
 • Propisa CG: 1916
 • Propisa R.Srpske: 2373

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.