Ekspert: poslednje izmene od 21.07.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 21.07.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o visini minimalne zarade za period jul-decembar 2014. godine („Sl. glasnik RS“, br. 74/14)
 • Pravilnik o načinu označavanja, sadržini i izgledu oznaka kojima se označava nepokretnost koja je predmet prinudne naplate, odnosno objekat u kome je zabranjeno obavljanje delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 74/14)
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 73/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 77710
 • Službenih mišljenja: 12213
 • Sudske prakse: 7214
 • Modela akata: 612
 • Obrazaca: 21679
 • Podzakonskih akata: 56357
 • Prečišć. tekstova: 17533
 • Propisa CG: 1036
 • Propisa R.Srpske: 1499

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.