Ekspert: poslednje izmene od 21.10.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 21.10.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije („Sl. glasnik RS“, br. 90/13)
 • Odluka (o utvrđivanju stope tromesečne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika i malih i srednjih pravnih lica za 2004. godinu) („Sl. glasnik RS“, br. 90/13)
 • Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme („Sl. glasnik RS“, br. 90/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 72090
 • Službenih mišljenja: 11775
 • Sudske prakse: 6868
 • Modela akata: 581
 • Obrazaca: 19327
 • Podzakonskih akata: 52236
 • Prečišć. tekstova: 15991
 • Propisa CG: 948
 • Propisa R.Srpske: 1368

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.