Ekspert: poslednje izmene od 21.10.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 21.10.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu i postupku izbora lica na Listu ocenjivača, programu obuke za ocenjivače, etičkom kodeksu lica koja učestvuju u postupku odobravanja udžbenika i postupku imenovanja članova Komisije za ocenu rukopisa udžbenika („Sl. glasnik RS“, br. 87/15) 
 • Pravilnik o visini takse za upis u Nacionalni registar železničkih vozila („Sl. glasnik RS“, br. 87/15) 
 • Pravilnik o visini takse za izdavanje sertifikata licu zaduženom za održavanje teretnih kola („Sl. glasnik RS“, br. 87/15) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 88211
 • Službenih mišljenja: 12802
 • Sudske prakse: 7572
 • Modela akata: 656
 • Obrazaca: 24416
 • Podzakonskih akata: 64782
 • Prečišć. tekstova: 19541
 • Propisa CG: 1211
 • Propisa R.Srpske: 1614

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.