Ekspert: poslednje izmene od 21.11.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 21.11.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o galenskim lekovima koji se upotrebljavaju u humanoj medicini („Sl. glasnik RS“, br. 85/11)
 • Odluka o evidentiranju kreditnih poslova sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 85/11)
 • Odluka o uslovima i načinu obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom u dinarima („Sl. glasnik RS“, br. 85/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 58896
 • Službenih mišljenja: 10253
 • Sudske prakse: 5961
 • Modela akata: 484
 • Obrazaca: 14715
 • Podzakonskih akata: 42635
 • Prečišć. tekstova: 12673
 • Propisa CG: 727
 • Propisa R.Srpske: 1004

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.