Ekspert: poslednje izmene od 21.11.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 21.11.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Sl. glasnik RS“, br. 92/16) 
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu uplate sredstava od prodatog turističkog putovanja, načinu uređivanja međusobnih odnosa organizatora putovanja i posrednika, kao i odnos organizatora putovanja i posrednika prema putniku („Sl. glasnik RS“, br. 91/16)
 • Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica („Sl. glasnik RS“, br. 91/16) 
 • Odluka o izmenama Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke („Sl. glasnik RS“, br. 91/16)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 96209
 • Službenih mišljenja: 14177
 • Sudske prakse: 8029
 • Modela akata: 700
 • Obrazaca: 27188
 • Podzakonskih akata: 70844
 • Prečišć. tekstova: 21436
 • Propisa CG: 1391
 • Propisa R.Srpske: 1799

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.