Ekspert: poslednje izmene od 21.12.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 21.12.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa („Sl. glasnik RS“, br. 104/15) 
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače („Sl. glasnik RS“, br. 104/15) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 103/15)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 103/15) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 89394
 • Službenih mišljenja: 13003
 • Sudske prakse: 7627
 • Modela akata: 664
 • Obrazaca: 24779
 • Podzakonskih akata: 65681
 • Prečišć. tekstova: 19823
 • Propisa CG: 1241
 • Propisa R.Srpske: 1634

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.