Ekspert: poslednje izmene od 21.12.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 21.12.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze („Sl. glasnik RS“, br. 101/16) 
 • Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2017. godini („Sl. glasnik RS“, br. 101/16) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave(„Sl. glasnik RS“, br. 101/16) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama („Sl. glasnik RS“, br. 101/16)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 96886
 • Službenih mišljenja: 14274
 • Sudske prakse: 8058
 • Modela akata: 706
 • Obrazaca: 27381
 • Podzakonskih akata: 71326
 • Prečišć. tekstova: 21634
 • Propisa CG: 1393
 • Propisa R.Srpske: 1807

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.