Ekspert: poslednje izmene od 21.12.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 21.12.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o vrstama igara na sreću (katalog o vrstama igara na sreću) („Sl. glasnik RS“, br. 152/20)
 • Pravilnik o bližim uslovima za čuvanje trajne baze podataka o licima koja ulaze u igračnicu („Sl. glasnik RS“, br. 152/20)
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu, formi i sadržini službene značke i službene legitimacije („Sl. glasnik RS“, br. 152/20)
 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje („Sl. glasnik RS“, br. 152/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 128645
 • Službenih mišljenja: 16563
 • Sudske prakse: 9453
 • Modela akata: 863
 • Obrazaca: 37724
 • Podzakonskih akata: 95434
 • Prečišć. tekstova: 29115
 • Propisa CG: 1896
 • Propisa R.Srpske: 2319

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.