Ekspert: poslednje izmene od 22.01.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 22.01.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 7) alineja druga, člana 9. stav 5, čl. 9b, 12, 12a, 14, člana 40a stav 1. tačka 3) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2013. godini („Sl. glasnik RS“, br. 4/14)
 • Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 7) alineja treća i člana 40a stav 1. tač. 4) do 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2013. godini („Sl. glasnik RS“, br. 4/14)
 • Uredba o dopuni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 4/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 74141
 • Službenih mišljenja: 11893
 • Sudske prakse: 6972
 • Modela akata: 589
 • Obrazaca: 20353
 • Podzakonskih akata: 53762
 • Prečišć. tekstova: 16534
 • Propisa CG: 960
 • Propisa R.Srpske: 1408

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.