Ekspert: poslednje izmene od 22.02.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 22.02.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o Šifarniku radnih mesta („Sl. glasnik RS“, br. 12/16) 
 • Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 12/16) 
 • Javnobeležnička tarifa javnog beležnika kao poverenika suda u postupku za raspravljanje zaostavštine („Sl. glasnik RS“, br. 12/16) 
 • Izmene i dopune Javnobeležničke tarife („Sl. glasnik RS“, br. 12/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 90865
 • Službenih mišljenja: 13135
 • Sudske prakse: 7668
 • Modela akata: 666
 • Obrazaca: 25269
 • Podzakonskih akata: 66819
 • Prečišć. tekstova: 20157
 • Propisa CG: 1253
 • Propisa R.Srpske: 1652

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.