Ekspert: poslednje izmene od 22.02.2021

Ekspert Internet je ažuriran 15.02.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 • “Sl. glasnik RS”, br. 14/21 od 17.02.2021.
 • “Sl. gl. RS – Prosv. glasnik”, br. 1/21 od 2.02.2021.
 • “Sl. gl. RS – Međunarodni ugovori”, br. 2/21 od 18.02.2021.
 • “Sl. list APV”, br. 4/21 od 27.01.2021.
 • “Sl. list grada Beograda”, br. 2/21 od 29.01.2021.
 • “Sl. list grada Čačka”, br. 2/21 od 27.01.2021.
 • “Sl. glasnik grada Jagodina”, br. 30/20 od 18.12.2020.
 • “Sl. list grada Kikinde”, br. 26/20 od 19.12.2020.
 • “Sl. list grada Kragujevca”, br. 36/20 od 27.11.2020.
 • “Sl. list grada Kraljeva”, br. 4/21 od 5.02.2021.
 • “Sl. list grada Kruševca”, br. 14/20 od 21.09.2020.
 • “Sl. glasnik grada Leskovca”, br. 50/20 od 30.12.2020.
 • “Sl. list grada Loznice”, br. 30/20 od 30.12.2020.
 • “Sl. list grada Niša”, br. 9/21 od 9.02.2021.
 • “Sl. list grada Novog Sada”, br. 3/21 od 25.01.2021.
 • “Sl. list grada Pančeva”, br. 2/21 od 29.01.2021.
 • “Sl. glasnik grada Požarevca”, br. 32/20 od 20.11.2020.
 • “Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.”, br. 5/20 od 7.03.2020.
 • “Sl. list grada Smedereva”, br. 17/20 od 30.11.2020.
 • “Sl. list grada Sombora”, br. 2/21 od 1.02.2021.
 • “Sl. list grada Sremska Mitrovica”, br. 1/21 od 22.01.2021.
 • “Sl. list grada Subotice”, br. 2/21 od 22.01.2021.
 • “Sl. list grada Užica”, br. 1/21 od 8.01.2021.
 • “Sl. glasnik grada Valjeva”, br. 1/21 od 18.01.2021.
 • “Sl. glasnik grada Vranja”, br. 42/20 od 21.12.2020.
 • “Sl. list grada Vršca”, br. 15/20 od 31.10.2020.
 • “Sl. list grada Zaječara”, br. 66/20 od 26.11.2020.
 • “Sl. list grada Zrenjanina”, br. 2/21 od 29.01.2021.
 • “Sl. list opština Srema”, br. 49/20 od 30.12.2020.
 • “Sl. list opštine Beočin”, br. 34/20 od 18.12.2020.
 • “Sl. list opštine Inđija”, br. 30/20 od 29.12.2020.
 • “Sl. list CG”, br. 8/21 od 26.01.2021.
 • “Sl. glasnik Republike Srpske”, br. 5/21 od 26.01.2021.

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o socijalnoj karti (U PRIMENI: od 1. marta 2022. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 14/21)
 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2021. godini (“Sl. glasnik RS”, br. 11/21)
 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2021. godini (“Sl. glasnik RS”, br. 11/21)
 • Autentično tumačenje odredbe člana 2. stav 1. tačka 3) Zakona o sprečavanju korupcije (“Službeni glasnik RS”, br. 35/19 i 88/19) (“Sl. glasnik RS”, br. 11/21)
 • Autentično tumačenje odredbe člana 64. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 73/18, 67/19 i 6/20 – dr. zakoni) (“Sl. glasnik RS”, br. 11/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 130044
 • Službenih mišljenja: 16596
 • Sudske prakse: 9494
 • Modela akata: 866
 • Obrazaca: 38159
 • Podzakonskih akata: 96547
 • Prečišć. tekstova: 29425
 • Propisa CG: 1904
 • Propisa R.Srpske: 2332

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.