Ekspert: poslednje izmene od 22.04.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 22.04.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Autentično tumačenje odredbe člana 13. stav 3. tačka 5) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 52/11 i 55/13) („Sl. glasnik RS“, br. 35/15)
 • Uredba o lokacijskim uslovima („Sl. glasnik RS“, br. 35/15)
 • Pravilnik o Tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja („Sl. glasnik RS“, br. 35/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 84548
 • Službenih mišljenja: 12498
 • Sudske prakse: 7420
 • Modela akata: 639
 • Obrazaca: 23362
 • Podzakonskih akata: 62009
 • Prečišć. tekstova: 18690
 • Propisa CG: 1121
 • Propisa R.Srpske: 1563

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.