Ekspert: poslednje izmene od 22.04.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 22.04.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o stanjima u službi profesionalnih vojnih lica i o unapređivanju oficira i podoficira („Sl. glasnik RS“, br. 28/19) 
 • Uputstvo o metodologiji za praćenje i analiziranje stanja u vezi sa odlivom kadrova i njegovim uticajem na rad organa državne uprave („Sl. glasnik RS“, br. 28/19) 
 • Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci („Sl. glasnik RS“, br. 28/19) 
 • Lista lekova koji se izdaju bez lekarskog recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, br. 28/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 116310
 • Službenih mišljenja: 15706
 • Sudske prakse: 8983
 • Modela akata: 817
 • Obrazaca: 33572
 • Podzakonskih akata: 86202
 • Prečišć. tekstova: 26188
 • Propisa CG: 1727
 • Propisa R.Srpske: 2112

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.