Ekspert: poslednje izmene od 22.05.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 22.05.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima („Sl. glasnik RS“, br. 43/13)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava („Sl. glasnik RS“, br. 43/13)
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima banke („Sl. glasnik RS“, br. 43/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 69061
 • Službenih mišljenja: 11575
 • Sudske prakse: 6629
 • Modela akata: 557
 • Obrazaca: 18027
 • Podzakonskih akata: 50053
 • Prečišć. tekstova: 15197
 • Propisa CG: 895
 • Propisa R.Srpske: 1312

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.