Ekspert: poslednje izmene od 22.05.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 22.05.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama („Sl. glasnik RS“, br. 47/17) 
 • Autentično tumačenje odredbe člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US i 96/15) („Sl. glasnik RS“, br. 47/17) 
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Sl. glasnik RS“, br. 46/17) 
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept („Sl. glasnik RS“, br. 46/17)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 100312
 • Službenih mišljenja: 14580
 • Sudske prakse: 8232
 • Modela akata: 736
 • Obrazaca: 28425
 • Podzakonskih akata: 73941
 • Prečišć. tekstova: 22485
 • Propisa CG: 1441
 • Propisa R.Srpske: 1846

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.