Ekspert: poslednje izmene od 22.05.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 22.05.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke („Sl. glasnik RS“, br. 34/19) 
 • Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje javnog zdravlja u oblasti životne sredine i zdravlja stanovništva („Sl. glasnik RS“, br. 34/19) 
 • Pravilnik o kriterijumima za oslobođenje od plaćanja naknade za korišćenje zaštićenog područja („Sl. glasnik RS“, br. 34/19) 
 • Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 34/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 116825
 • Službenih mišljenja: 15797
 • Sudske prakse: 8995
 • Modela akata: 819
 • Obrazaca: 33680
 • Podzakonskih akata: 86599
 • Prečišć. tekstova: 26294
 • Propisa CG: 1744
 • Propisa R.Srpske: 2115

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.