Ekspert: poslednje izmene od 22.05.2023.

Ekspert Internet je ažuriran 22.05.2023. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

„Sl. glasnik RS“ 41/23

„Sl. gl. RS – Prosv. glasnik“ 3/23

„Sl. gl. RS – Međunarodni ugovori“ 3/23

„Sl. list APV“ 18/23

„Sl. list grada Beograda“ 31/23

„Sl. list grada Bora“ 6/23

„Sl. list grada Čačka“ 4/23

„Sl. glasnik grada Jagodina“ 5/23

„Sl. list grada Kikinde“ 3/23

„Sl. list grada Kragujevca“ 8/23

„Sl. list grada Kraljeva“ 13/23

„Sl. list grada Kruševca“ 3/23

„Sl. glasnik grada Leskovca“ 7/23

„Sl. list grada Loznice“ 1/23

„Sl. list grada Niša“ 39/23

„Sl. list grada Novog Sada“ 19/23

„Sl. list grada Pančeva“ 6/23

„Sl. glasnik grada Požarevca“ 21/22

„Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.“ 34/22

„Sl. list grada Smedereva“ 8/22

„Sl. list grada Sombora“ 6/23

„Sl. list grada Sremska Mitrovica“ 17/22

„Sl. list grada Subotice“ 12/23

„Sl. list grada Užica“ 7/23

„Sl. glasnik grada Valjeva“ 3/23

„Sl. glasnik grada Vranja“ 4/23

„Sl. list grada Vršca“ 5/23

„Sl. list grada Zaječara“ 14/23

„Sl. list grada Zrenjanina“ 9/23

„Sl. list opština Srema“ 5/23

„Sl. list opštine Beočin“ 16/22

„Sl. list opštine Inđija“ 4/23

„Sl. list opštine Šid“ 6/23

„Sl. list CG“ 45/23

„Sl. glasnik Republike Srpske“ 32/23

„Sl. glasnik BiH“ 14/23

„Sl. novine Federacije BiH“ 9/23

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o Spisku klasifikovanih supstanci (U PRIMENI: od 1. septembra 2023. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 41/23)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (U PRIMENI: od 1. septembra 2023. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 40/23)
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkog poslovanja („Sl. glasnik RS“, br. 39/23)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 148360
 • Službenih mišljenja: 17543
 • Sudske prakse: 10168
 • Modela akata: 929
 • Obrazaca: 43320
 • Podzakonskih akata: 110665
 • Prečišć. tekstova: 33534
 • Propisa CG: 2223
 • Propisa R.Srpske: 2742

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.