Ekspert: poslednje izmene od 22.06.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 22.06.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o sadržini i načinu izrade programa razvoja turizma („Sl. glasnik RS“, br. 86/20)
 • Pravilnik o Opštim standardima postignuća za maternji jezik za kraj prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 85/20)
 • Program razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2020. do 2022. godine sa Akcionim planom za njegovo sprovođenje („Sl. glasnik RS“, br. 85/20)
 • Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca iz člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 85/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 125132
 • Službenih mišljenja: 16333
 • Sudske prakse: 9290
 • Modela akata: 849
 • Obrazaca: 36472
 • Podzakonskih akata: 92793
 • Prečišć. tekstova: 28259
 • Propisa CG: 1843
 • Propisa R.Srpske: 2233

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.