Ekspert: poslednje izmene od 22.07.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 22.07.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu („Sl. glasnik RS“, br. 64/15)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji („Sl. glasnik RS“, br. 64/15)
 • Zakon o izmeni Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 64/15)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 63/15)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS“, br. 63/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 86268
 • Službenih mišljenja: 12649
 • Sudske prakse: 7501
 • Modela akata: 646
 • Obrazaca: 23789
 • Podzakonskih akata: 63285
 • Prečišć. tekstova: 19112
 • Propisa CG: 1175
 • Propisa R.Srpske: 1591

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.