Ekspert: poslednje izmene od 22.08.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 22.08.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima („Sl. glasnik RS“, br. 60/11)
 • Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za dobrovoljne penzijske fondove („Sl. glasnik RS“, br. 60/11)
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period jul – decembar 2011. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 60/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje, odnosno skidanje lekova sa Liste lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 60/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 57488
 • Službenih mišljenja: 9941
 • Sudske prakse: 5842
 • Modela akata: 450
 • Obrazaca: 14091
 • Podzakonskih akata: 41699
 • Prečišć. tekstova: 12148
 • Propisa CG: 681
 • Propisa R.Srpske: 955

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.