Ekspert: poslednje izmene od 22.08.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 22.08.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 • „Sl. glasnik RS“ 81/12
 • „Sl. gl. RS – Prosv. glasnik“ 10/12
 • „Sl. gl. RS – Međunarodni ugovori“ 1/12
 • „Sl. list APV“ 22/12
 • „Sl. list grada Beograda“ 44/12
 • „Sl. list grada Novog Sada“ 29/12
 • „Sl. list grada Niša“ 56/12
 • „Sl. list grada Kragujevca“ 29/12
 • „Sl. list grada Čačka“ 14/12
 • „Sl. list grada Kruševca“ 1/12
 • „Sl. list grada Kraljeva“ 9/12
 • „Sl. list grada Užica“ 10/12
 • „Sl. list grada Pančeva“ 27/12
 • „Sl. list grada Zrenjanina“ 22/12
 • „Sl. list grada Sombora“ 8/12
 • „Sl. list grada Smedereva“ 9/12
 • „Sl. list grada Loznice“ 12/12
 • „Sl. list grada Sremska Mitrovica“ 12/12
 • „Sl. list grada Zaječara“ 20/12
 • „Sl. list grada Subotice“ 42/12
 • „Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.“ 17/12
 • „Sl. glasnik grada Požarevca“ 9/12
 • „Sl. glasnik grada Jagodina“ 11/12
 • „Sl. glasnik grada Leskovca“ 21/12
 • „Sl. glasnik grada Valjeva“ 9/12
 • „Sl. list opština Srema“ 28/12
 • „Sl. list opštine Kikinda“ 16/12
 • „Sl. list CG“ 34/12
 • „Sl. glasnik Republike Srpske“ 71/12

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravila poslovanja organizatora Fonda za zaštitu investitora („Sl. glasnik RS“, br. 81/12)
 • Uputstvo o obračunu, načinu i rokovima uplate redovnog doprinosa članova Fonda za zaštitu investitora („Sl. glasnik RS“, br. 81/12)
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period jul-decembar 2012. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 81/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 63624
 • Službenih mišljenja: 10972
 • Sudske prakse: 6355
 • Modela akata: 526
 • Obrazaca: 16529
 • Podzakonskih akata: 46051
 • Prečišć. tekstova: 13803
 • Propisa CG: 826
 • Propisa R.Srpske: 1146

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.