Ekspert: poslednje izmene od 22.08.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 22.08.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Sl. glasnik RS“, br. 70/16) 
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o pružanju usluga kontrole letenja i usluga uzbunjivanja („Sl. glasnik RS“, br. 70/16) 
 • Odluka o izmenama Odluke o izveštavanju banaka („Sl. glasnik RS“, br. 69/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 94271
 • Službenih mišljenja: 13771
 • Sudske prakse: 7916
 • Modela akata: 690
 • Obrazaca: 26486
 • Podzakonskih akata: 69381
 • Prečišć. tekstova: 20969
 • Propisa CG: 1326
 • Propisa R.Srpske: 1752

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.