Ekspert: poslednje izmene od 22.10.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 22.10.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 99/12)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS“, br. 99/12)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu („Sl. glasnik RS“, br. 99/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 64837
 • Službenih mišljenja: 11205
 • Sudske prakse: 6419
 • Modela akata: 534
 • Obrazaca: 16853
 • Podzakonskih akata: 46953
 • Prečišć. tekstova: 14191
 • Propisa CG: 850
 • Propisa R.Srpske: 1183

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.