Ekspert: poslednje izmene od 22.11.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 22.11.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 108/21)
 • Odluka o izmeni Odluke o komunalnom redu (grad Beograd) („Sl. list grada Beograda“, br. 101/21)
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 101/21)
 • Odluka o izmenama Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 101/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 136067
 • Službenih mišljenja: 16923
 • Sudske prakse: 9739
 • Modela akata: 890
 • Obrazaca: 40046
 • Podzakonskih akata: 101158
 • Prečišć. tekstova: 30854
 • Propisa CG: 1987
 • Propisa R.Srpske: 2465

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.