Ekspert: poslednje izmene od 22.12.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 22.12.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2018. godini („Sl. glasnik RS“, br. 114/17) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 114/17) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju („Sl. glasnik RS“, br. 113/17) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 113/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 105450
 • Službenih mišljenja: 15007
 • Sudske prakse: 8481
 • Modela akata: 767
 • Obrazaca: 30007
 • Podzakonskih akata: 77927
 • Prečišć. tekstova: 23685
 • Propisa CG: 1563
 • Propisa R.Srpske: 1938

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.