Ekspert: poslednje izmene od 23.01.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 23.01.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 3/12)
 • Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese sa aditivom za oksidacionu razgradnju i biorazgradnju, o ocenjivanju usaglašenosti i uslovima koje mora da ispuni imenovano telo („Sl. glasnik RS“, br. 3/12)
 • Odluka o visini članarine za članove Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 3/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 59961
 • Službenih mišljenja: 10371
 • Sudske prakse: 6013
 • Modela akata: 494
 • Obrazaca: 15091
 • Podzakonskih akata: 43365
 • Prečišć. tekstova: 12979
 • Propisa CG: 749
 • Propisa R.Srpske: 1033

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.