Ekspert: poslednje izmene od 23.02.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 23.02.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 10/11)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS“, br. 10/11)
 • Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta („Sl. glasnik RS“, br. 10/11)  

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 53912
 • Službenih mišljenja: 9307
 • Sudske prakse: 5565
 • Modela akata: 386
 • Obrazaca: 12945
 • Podzakonskih akata: 38987
 • Prečišć. tekstova: 11360
 • Propisa CG: 621
 • Propisa R.Srpske: 850

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.