Ekspert: poslednje izmene od 23.02.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 23.02.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova („Sl. glasnik RS“, br. 18/15)
 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2015. godini („Sl. glasnik RS“, br. 18/15)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi („Sl. glasnik RS“, br. 18/15)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Sl. glasnik RS“, br. 18/15)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila („Sl. glasnik RS“, br. 18/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 83299
 • Službenih mišljenja: 12436
 • Sudske prakse: 7365
 • Modela akata: 632
 • Obrazaca: 22690
 • Podzakonskih akata: 61004
 • Prečišć. tekstova: 18451
 • Propisa CG: 1105
 • Propisa R.Srpske: 1546

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.