Ekspert: poslednje izmene od 23.03.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 23.03.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 27/15)
 • Pravilnik o sadržini, postupku i načinu donošenja programa uređivanja građevinskog zemljišta („Sl. glasnik RS“, br. 27/15)
 • Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata („Sl. glasnik RS“, br. 27/15)
 • Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 27/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 83941
 • Službenih mišljenja: 12480
 • Sudske prakse: 7393
 • Modela akata: 634
 • Obrazaca: 22818
 • Podzakonskih akata: 61508
 • Prečišć. tekstova: 18575
 • Propisa CG: 1116
 • Propisa R.Srpske: 1556

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.