Ekspert: poslednje izmene od 23.03.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 23.03.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge („Sl. glasnik RS“, br. 29/16) 
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu („Sl. glasnik RS“, br. 29/16) 
 • Sažetak Redovnog godišnjeg izveštaja o radu za 2015. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 29/16)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 91596
 • Službenih mišljenja: 13220
 • Sudske prakse: 7705
 • Modela akata: 672
 • Obrazaca: 25475
 • Podzakonskih akata: 67398
 • Prečišć. tekstova: 20303
 • Propisa CG: 1271
 • Propisa R.Srpske: 1666

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.