Ekspert: poslednje izmene od 23.03.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 23.03.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača u Republici Srbiji za izbore za predsednika Republike, raspisane za 3. april 2022. godine („Sl. glasnik RS“, br. 38/22)
 • Odluka o utvrđivanju Liste kandidata za izbor predsednika Republike („Sl. glasnik RS“, br. 37/22)
 • Uredba o utvrđivanju Programa za podršku dobrovoljnog povratka stranaca za period od 2022. do 2025. godine („Sl. glasnik RS“, br. 36/22)
 • Pravilnik o obrascu prijave za dodelu sredstava podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u sektoru usluga hotelskog smeštaja („Sl. glasnik RS“, br. 36/22)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 139671
 • Službenih mišljenja: 17045
 • Sudske prakse: 9815
 • Modela akata: 900
 • Obrazaca: 41082
 • Podzakonskih akata: 104010
 • Prečišć. tekstova: 31579
 • Propisa CG: 2056
 • Propisa R.Srpske: 2517

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.