Ekspert: poslednje izmene od 23.05.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 23.05.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini („Sl. glasnik RS“, br. 33/11)
 • Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava predavač – ispitivač iz prve pomoći, način sticanja dozvole (licence), izgled i sadržaj dozvole (licence) („Sl. glasnik RS“, br. 33/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2011. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 33/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 55802
 • Službenih mišljenja: 9675
 • Sudske prakse: 5733
 • Modela akata: 413
 • Obrazaca: 13339
 • Podzakonskih akata: 40467
 • Prečišć. tekstova: 11731
 • Propisa CG: 659
 • Propisa R.Srpske: 904

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.